remedial teaching

Hoewel kinderen met leerproblemen op school al zoveel mogelijk begeleiding op maat krijgen, lukt dat niet altijd door onvoldoende mogelijkheden binnen de school. De groepen zijn groot, problemen van andere leerlingen vragen meer aandacht of de benodigde tijd of expertise ontbreken. Individuele aandacht voor kinderen is door scholen daardoor soms moeilijker aan te bieden. RT-Perspectief kan deze aandacht wel bieden!

Door het geven van begeleiding op maat kan het kind weer aansluiting vinden bij de leerstof en de achterstand met de groep weer inhalen. Hierdoor doet het kind succeservaringen op waardoor het weer meer zelfvertrouwen krijgt!

Daarnaast biedt Perspectief ook coaching aan voor zowel particuliere klanten als voor scholen. Lees verder bij het onderwerp COACHING en OVER MIJ.