COACHING

COACHING IN DE KLAS (Groepsgeluk)

Aan de hand van een groepsopstelling kan duidelijk worden gemaakt wat er onderhuids zich afspeelt in de groep. Te denken valt aan pestgedag, ruzies of meidenvenijn. Ook vriendschappen tussen kinderen wordt meer zichtbaar of kinderen die juist meer alleen staan in een groep. Door dit zichtbaar maken ontstaat er meer rust in de groep en begrip voor elkaar. Zo werk je aan een fijn pedagogisch klimaat in de groep.

COACHING KIND OF VOLWASSENEN

Ieder mens is onderdeel van meerdere systemen. Deze begint met je familie als systeem van herkomst. Vervolgens word je onderdeel van nog meer systemen zoals de klas, de school, de sportvereniging of later de organisatie waar je werkzaam bent. Een systeem gaat over interactie tussen mensen. Energetisch ben je verbonden met de mensen om je heen. Jouw functioneren op het werk of in je privésituatie wordt sterk beïnvloed door ervaringen uit het verleden.

Door middel van een (tafel)opstelling wordt er, vanuit jouw hulpvraag, op onderzoek gegaan om de verborgen patronen en dynamieken zichtbaar te maken binnen de systemen waar je deelgenoot van bent. Het inzicht dat aan de hand van een opstelling ontstaat, helpt je om weer meer in je eigen kracht te komen gaan staan.  

   

Intake-formulier Leerkracht

  1. Naam leerkracht:
  2. Informatie