DYSCALCULIE

Kinderen met dyscalculie hebben hardnekkige problemen bij het aanleren en automatiseren van de basisvaardigheden van rekenen en wiskunde. RT-Perspectief kan door middel van een pre-screening aantonen of er signalen zijn die op dyscalculie wijzen of dat er sprake is van een (ernstig) reken- en wiskundeprobleem. RT-Perspectief is gespecialiseerd in het bieden van hulp bij rekenproblemen en/of dyscalculie.

dyslexie

Kinderen met dyslexie hebben hardnekkige problemen met het aanleren en vlot toepassen van lezen en spellen. Een vroege herkenning en gerichte aanpak zijn belangrijk. RT-Perspectief kan door middel van een pre-screening aantonen of er signalen zijn die op dyslexie wijzen. Daarnaast geven wij gerichte hulp aan kinderen die moeite hebben met het aanleren van de spellingregels.