Wat is remedial teaching

Hoewel kinderen met leerproblemen op school al zoveel mogelijk begeleiding op maat krijgen, lukt dat niet altijd door onvoldoende mogelijkheden binnen de school. De groepen zijn groot, problemen van andere leerlingen vragen meer aandacht of de benodigde tijd of expertise ontbreken. Individuele aandacht voor kinderen is door scholen daardoor soms moeilijker aan te bieden. RT-Perspectief kan deze aandacht wel bieden!

Door het geven van begeleiding op maat kan uw kind weer aansluiting vinden bij de leerstof en de achterstand met de groep weer inhalen. Hierdoor doet uw kind succeservaringen op waardoor het weer meer zelfvertrouwen krijgt!

COACHING BIJ EEN LEERPROBLEEM

Tijdens de coaching onderzoeken we waar de problemen bij het leren vandaan komen en wanneer ze voorkomen. Vervolgens stellen we doelen op en onderzoeken we wat wel en niet werkt. Deze coaching zorgt ervoor dat uw kind vaardigheden ontwikkelt zodat uw kind beter leert omgaan met het leerprobleem.

Bel gerust voor een vrijblijvende afspraak!