CONSULTATIE & ADVIES

Tijdens een consultatie- adviesgesprek werken we met alle betrokkenen samen om de hulpvraag helder te krijgen. We geven handelingsadviezen die gericht zijn op het leerprobleem zodat de onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte in kaart kunnen worden gebracht. Laagdrempelig, snel handelend en zonder verplichtingen tot een vervolg.

ONDERZOEK & OBSERVATIE

Een observatie in de klas kan aanvullende informatie opleveren. De onderwijs- en ondersteuningsbehoefte kunnen dan nog meer specifiek worden gemaakt. In deze fase kan ook een aanvullend diagnostisch onderzoek plaatsvinden om bijvoorbeeld een leerachterstand, hiaten en sterke kanten van een leerling in kaart te brengen. De bevindingen worden een verslag uitgewerkt en besproken met de betrokkenen. Indien gewenst stellen we een concreet handelingsplan op. We werken handelingsgericht en nauw samen met de leerkracht en de intern begeleider. 

BEGELEIDING & COACHING

We kunnen worden ingezet om:

  • het leerproces te monitoren waarbij we voor enkele uren per jaar ingezet worden (voormalig de rol van themaspecialist).
  • de betrokkenen (de leerkracht, de onderwijsassistent, de ouders, RT/IB) te coachen bij het uitvoeren van het handelingsplan.
  • het handelingsplan uit te voeren.

Aarzel niet en informeer naar onze mogelijkheden! Gun iedereen perspectief!