Welkom bij RT-PeRspecTief

RT-Perspectief is van oorsprong een praktijk voor Remedial Teaching gevestigd in Tiel. Wij bieden ambulante begeleiding aan kinderen met speciale onderwijsbehoeften binnen het regulier  onderwijs. De activiteiten zijn er op gericht om leerlingen die speciale ondersteuning nodig hebben, zo goed mogelijk te laten functioneren binnen het regulier onderwijs.

We adviseren, begeleiden en coachen leraren, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en schoolteams zodat zij het onderwijs goed kunnen afstemmen op leerlingen met verschillende onderwijsbehoeften.

 

We zijn momenteel bezig met aanpassingen op onze website, excuses voor het ongemak! Telefonisch staan we u graag te woord.