Welkom bij RT-PeRspecTief

RT-Perspectief is een praktijk voor Remedial Teaching. We zijn gevestigd in Tiel en geven individuele leerlingbegeleiding in onze praktijk en op school.

RT-Perspectief kijkt naar hoe een kind leert en wat de sterke kanten van het kind zijn. Daarnaast staat het bevorderen van het zelfvertrouwen centraal. RT-Perspectief biedt kinderen begeleiding op maat. Bij de begeleiding wordt er gestreefd naar een goede samenwerking met de ouders en de school.

RT-Perspectief hanteert de volgende uitgangspunten:

  • Begeleiding op maat
  • Ieder kind verdient de aandacht die het nodig heeft
  • Leerproblemen worden bekeken vanuit verschillende invalshoeken
  • Ieder kind is uniek
  • Ieder kind heeft sterke kanten
  • LEREN IS LEUK!