Welkom bij RT-PeRspecTief

RT-Perspectief is een praktijk voor Remedial Teaching in Tiel. Wij begeleiden kinderen met speciale onderwijsbehoeftes binnen het regulier onderwijs. Ook adviseren en coachen we om het onderwijs goed af te stemmen op de leerling. In de begeleiding van het kind is contact erg belangrijk. Kinderen voelen zich bij ons op hun gemak en kunnen zichzelf zijn. Wij stemmen alles af met de ouders en de school zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen. Voor meer informatie kunt u naar de pagina 'begeleiding'. 

RT-Perspectief biedt ook coaching aan bij gedragsproblemen in de groep. Sommige kinderen kunnen zich namelijk buitengesloten voelen of worden gepest. Kinderen en leerkrachten worden gecoacht om rust in de groep te krijgen. Voor meer informatie kunt u naar de pagina 'coaching'.